โทร : 043-754-333 ต่อ 40 ต่อเบอร์ภายใน : 4734 , 4703 โทร/โทรสาร : 043-754-369
เลือกหน้า

วันจันทร์ที่ 20 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมอินทนิล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดประชุมเพื่อกำกับติดตามงานและเตรียมความพร้อมงาน “HUSOC RUN แล่นเพื่อน้อง 2023” เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลอง ครบรอบ 55 ปี แห่งการสถาปนาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในวันอาทิตย์ที่ 26 มีนาคม 2566

ภาพ/ข่าว : งานประชาสัมพันธ์คณะมนุษยศาสตร์ฯ มมส

Pin It on Pinterest

Share This