โทร : 043-754-333 ต่อ 40 ต่อเบอร์ภายใน : 4734 , 4703 โทร/โทรสาร : 043-754-369
เลือกหน้า

วันจันทร์ที่ 13 มีนาคม 2566 เวลา 15.30 น. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมกับสมาคมศิษย์เก่าคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เตรียมจัดกิจกรรม “HUSOC RUN แล่นเพื่อน้อง 2023” ระยะทาง 5.5 กิโลเมตร เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลอง ครบรอบ 55 ปี แห่งการสถาปนาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยจัดประชุมเพื่อปรึกษาหาลือและกำกับติดตามงานในส่วนที่ได้ดำเนินงานไปล่วงหน้าแล้ว ณ ห้องประชุมอินทนิล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ภาพ/ข่าว : งานประชาสัมพันธ์คณะมนุษยศาสตร์ฯ มมส

Pin It on Pinterest

Share This