โทร : 043-754-333 ต่อ 40 ต่อเบอร์ภายใน : 4734 , 4703 โทร/โทรสาร : 043-754-369
เลือกหน้า

วันศุกร์ ที่ 23 มิถุนายน 2566 เวลา 8:30 น. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ระดับปริญญาตรีปีการศึกษา2566 “Home Hug Husoc ต้อนฮับน้องใหม่ สายใยมนุษย์-สังคม” เพื่อเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่ครอบครัว Husoc #อินทนิลช่อที่56

โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.นิตยา วรรณกิตร์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กล่าวเปิดงานตอนรับนิสิตใหม่ พร้อมบรรยายเกี่ยวกับข้อมูลสำคัญที่เป็นประโยชน์ของคณะฯ ให้กับนิสิตใหม่ได้รับทราบ ซึ่งภายในงานมีการแสดงพื้นบ้านอีสานและการแสดงผู้นำเชียร์จากนิสิตคณะคณะมนุษยศาสตร์ฯ และการบรรยายพิเศษจากแขกรับเชิญ “เจ้ป้อง ไกลบ้าน” (คุณชมะนันท์ จันทร์ศรี) ซึ่งได้มาเล่าประสบการณ์ทั้งการทำงาน ทัศนคติ การใช้ชีวิตในต่างประเทศ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้นิสิตใหม่ ก่อนที่นิสิตจะแยกไปพบอาจารย์ที่ปรึกษาตามกำหนดการ

ข่าว/ภาพ : งานประชาสัมพันธ์คณะมนุษย์ฯ มมส

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02Cz5RXM4Arm1MqXdgMwFvj7vRGYCJ4jcAXnp1jTbMo7qJ1tmspxRhMcJBW5fibQxEl&id=100057521257244

Pin It on Pinterest

Share This