โทร : 043-754-333 ต่อ 40 ต่อเบอร์ภายใน : 4734 , 4703 โทร/โทรสาร : 043-754-369
เลือกหน้า

วันศุกร์ ที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2566 เวลา 9.30 น. ณ ห้องอินทนิล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จัดประชุมเตรียมความพร้อมจัดโครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ HUSOC family โดยมีคณบดี คณะผู้บริหาร และบุคลากรที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมครั้งนี้ ภาพ/ข่าว : งานประชาสัมพันธ์คณะมนุษยศาสตร์ฯ มมส.

Pin It on Pinterest

Share This