โทร : 043-754-333 ต่อ 40 ต่อเบอร์ภายใน : 4734 , 4703 โทร/โทรสาร : 043-754-369
เลือกหน้า

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม คว้าอันดับที่ 13 ของประเทศไทย ด้านศิลปศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในการจัดอันดับ EduRank 2023

อ้างอิงข้อมูลจาก : https://edurank.org/liberal-arts/th/

Pin It on Pinterest

Share This