โทร : 043-754-333 ต่อ 40 ต่อเบอร์ภายใน : 4734 , 4703 โทร/โทรสาร : 043-754-369
เลือกหน้า

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.พันธ์จิต ดวงจันทร์

สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกจาก Université Paul-Valéry-Montpellier ประเทศฝรั่งเศส

และอาจารย์ ดร.จตุรงค์ สมอาจ สาขาวิชาภูมิศาสตร์

ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกจาก University of Natural Resources and Life Sciences, Vienna ประเทศออสเตรีย

Pin It on Pinterest

Share This