โทร : 043-754-333 ต่อ 40 ต่อเบอร์ภายใน : 4734 , 4703 โทร/โทรสาร : 043-754-369
เลือกหน้า

ขอเชิญร่วม “โครงการสัมมนาครูภาษาไทย “ระหว่างวันที่ 22-23 กรกฎาคม 2566 จัดโดย หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต

สาขาวิชาการสอนภาษาและวรรณกรรมไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

🔴#รับสมัครผู้เข้าร่วม50คน

#บุคคลภายนอกมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

🔴 ด่วน!ลงทะเบียน

ได้ที่ : https://forms.gle/bh7XnUz5PCmCdZg39

สถานที่จัดสัมมนา : ห้องประชุมแม่น้ำของ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

🔴 รูปแบบการสัมมนา On-Site เท่านั้น #เข้าร่วมสัมมนาฟรี ผู้เข้าร่วมจะได้รับใบประกาศนียบัตรเมื่อสิ้นสุดการสัมมนา โดยผู้เข้าร่วมครบทั้ง 2 วันเท่านั้น จึงจะได้รับใบประกาศนียบัตร

ติดต่อสอบเติมเพิ่ม ได้ที่ : 061 115 9219 หรือ QR code LINE GROUP เว็บไซต์ https://sites.google.com/msu.ac.th/thai2566

Pin It on Pinterest

Share This