โทร : 043-754-333 ต่อ 40 ต่อเบอร์ภายใน : 4734 , 4703 โทร/โทรสาร : 043-754-369
เลือกหน้า

รีบด่วน!! HUSOC MSU “แล่น เพื่อ น้อง 2023” 🏃‍♀️🏃‍♀️🏃‍♀️

ขยายโอกาสรับสมัครเพิ่ม

ถึง 18 มีนาคม 2566

สมัครได้ที่ : https://forms.gle/seWZGFavoS7uxLf66

*เงื่อนไขการสมัครรอบพิเศษ : ผู้สมัครรอบพิเศษจะได้รับเฉพาะเสื้อวิ่งเท่านั้น และสามารถเข้าร่วมงานวิ่งและทำกิจกรรมภายในงานได้ รายได้หลังหักค่าใช้จ่ายสมทบทุนการศึกษาให้กับนิสิตคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

Pin It on Pinterest

Share This