วันเด็กแห่งชาติ

วันเด็กแห่งชาติ

เด็กเหมือนกับผ้าขาว  คำพูดนี้คงกล่าวได้ไม่ผิดนัก เพียงแต่ใช้กับเด็กทุกคนไม่ได้ พวกเขาล้วนเกิดมามีสีสัน พร้อมกับพู่กันที่จะแต่งแต้มชีวิตของพวกเขาด้วยตัวเอง สิ่งที่ทำให้สีสันเหล่านั้นยังคงอยู่ หรือค่อย ๆ เปลี่ยนแปลงไปทีละน้อย คือสภาพแวดล้อมรอบตัว ทั้งครอบครัว มิตรสหายและสังคม ดังนั้น เมื่อเด็ก ๆ เติบโตขึ้นมาด้วยสภาพแวดล้อมดังกล่าวที่ดีแล้ว ย่อมหล่อหลอมและพัฒนาไปสู่การเป็นผู้ใหญ่ที่ดี

          วันเด็กแห่งชาติ จึงเป็นวันที่พวกเขาได้เป็นตัวของตัวเอง และตื่นเต้นไปกับงานที่จัดขึ้นเพื่อพวกเขา ได้ลองเล่นหรือลองทำอะไรใหม่ ๆ เป็นวันหยุดที่เด็กหลายคนตั้งตารอคอย และยังเป็นวันที่ผู้ใหญ่หลายคนหวนนึกถึงครั้งเยาว์วัย ขบคิดถึงความทรงจำเก่า ๆ เมื่อยังเป็นเด็ก ในวันเด็กแห่งชาตินี้ จึงเป็นเหมือนกับวันที่เราได้นึกถึงความหลังอีกวันหนึ่ง

Top