World Smile Day วันยิ้มโลก

World Smile Day วันยิ้มโลก

World Smile Day วันยิ้มโลก
ร่วมฉลองวันยิ้มโลกทุกศุกร์แรกของเดือนตุลาคม ส่งรอยยิ้มให้แก่กัน ในวันศุกร์ที่แสนสดใส วันยิ้มโลกเกิดขึ้นเป็นครั้งแรกในปี พ.ศ. 2542 โดยไอเดียของ ฮาร์วีย์ บอล ศิลปินนักสร้างสรรค์โฆษณา จากเมืองวอร์เซสเตอร์ รัฐแมสซาชูเซตส์ ประเทศสหรัฐอเมริกา ผู้สร้าง สไมลี่ย์ เฟซ (Smiley Face) เจ้าหน้ายิ้มสีเหลืองอันโด่งดัง ซึ่งถูกนำมาใช้เป็นเครื่องหมายแทนความปรารถนาดีและกำลังใจแก่โลก

โดยหลังจากที่พบว่าสัญลักษณ์หน้ายิ้มสีเหลืองของเขาเป็นที่นิยมขนาดไหน จึงอยากให้ทุกๆ คนได้ร่วมกันอุทิศหนึ่งวันในรอบปีเพื่อส่งรอยยิ้มแก่กันไปทั่วโลก ดังนั้นเขาจึงได้ประกาศให้วันศุกร์แรกของเดือนตุลาคม ในแต่ละปีกลายเป็นวันยิ้มโลก โดยจะมีการจัดงานที่บ้านเกิดของเขาในทุกๆ ปี เพื่อคืนความสุขให้แก่ชาวบ้านที่เครียดจากการทำงาน

Top