ขอให้แรดหนึ่งวัน

ขอให้แรดหนึ่งวัน

“แรด” สัตว์ใหญ่ที่มีนอเป็นเอกลักษณ์ แต่เพราะเอกลักษณ์นั่นเอง ที่เป็นตัวล่อให้ใครบางคนเข้ามาทำลายสัตว์บกที่เลี้ยงลูกด้วยนม ซึ่งมีขนาดตัวใหญ่เป็นอันดับสองรองจากช้าง จนมันใกล้สูญพันธุ์เต็มที 

การล่าแรดเกิดขึ้นเพราะมนุษย์ต้องการนอแรดไปเป็นเครื่องประดับเพื่อแสดงถึงฐานะของตน และนำไปเป็นส่วนผสมของยาตามความเชื่อที่ว่านอแรดเป็นยาที่ช่วยบำรุงกำลัง และยังมีสรรพคุณเป็นยาเย็นสามารถรักษาอาการไข้ได้ แต่จากการวิจัยพบว่าสารเคมีในนอแรดคือ เส้นใยเคราติน ที่พบในเส้นผมและเล็บของมนุษย์ซึ่งไม่ได้มีสรรพคุณเป็นยาแต่อย่างใด แต่มนุษย์ก็ไม่ได้ตระหนักถึงมันมากนักและยังคงล่าแรดต่อไปทำให้ประชากรแรดลดลงอย่างน่าใจหาย รวมทั้งแรดเอเชียที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงสูญพันธุ์มากที่สุด

ด้วยเหตุนี้ในวันที่ 22 กันยายนของทุกปี จึงถูกจัดให้เป็นวันแรดโลก (World Rhino Day) โดยองค์การกองทุนสัตว์ป่าโลกสากล (World Wide Fund for Nature - WWF) แห่งแอฟริกาใต้ เพื่อให้เป็นการตอกย้ำและเพิ่มการตระหนักของมนุษย์ ถึงประชากรแรดที่กำลังลดลงและจะกลายเป็นสัตว์สูญพันธุ์ทั่วโลก 

โลกสูญเสียประชากรแรดไปกว่าร้อยละ 95 ภายในระยะเวลา 40 ปี ทั่วโลกมีแรดเพียง 5 ชนิดเท่านั้นคือ แรดขาว แรดดำ แรดอินเดีย แรดชวา แรดสุมาตราหรือกระซู่ 3 ใน 5 สายพันธุ์นั้นเป็นแรดเอเชียคือ แรดอินเดีย แรดชวา และแรดสุมาตราหรือกระซู่ โดยข้อมูลล่าสุดจากองค์การกองทุนสัตว์ป่าโลกสากล (WWF) ประเทศไทย ได้บันทึกการมีอยู่ของประชากรแรดเมื่อปี 2015 ซึ่งมีจำนวนดังนี้
1. แรดอินเดีย มากกว่า 3,500 ตัว
2. แรดสุมาตราหรือ กระซู่ ประมาณ 100 ตัว
3. แรดชวา 61-63 ตัว

ในประเทศไทยเองก็เคยเป็นแหล่งอาศัยของแรด 2 สายพันธุ์คือ แรดชวา และแรดสุมาตรา หรือกระซู่ ซึ่งถูกยืนยันว่าทั้งสองสายพันธุ์นั้นได้สูญพันธุ์ไปกว่า 60 ปีมาแล้ว แต่การล่าแรดก็ยังไม่เคยหยุดลง จำนวนแรดเอเชียจากหลักหมื่นจึงได้ลดเหลือเพียงหลักร้อย และลงมาถึงหลักสิบในที่สุด 

หากมนุษย์เรายังไม่ตระหนักถึงชีวิตอื่นๆ คาดว่าสักวันคงเหลือเพียงเผ่าพันธุ์มนุษย์เพียงเผ่าพันธุ์เดียว และหากยังหยุดยั้งความต้องการอันไม่มีที่สิ้นสุดของตนไม่ได้ ในอนาคตสิ่งเดียวที่เหลือให้ล่าคงมีเพียงมนุษย์ด้วยกันเอง จึงขอให้แรดหนึ่งวันเพื่อให้เราได้คำนึงถึงการมีอยู่ของเพื่อนร่วมโลกตัวใหญ่ตัวนี้

เรื่อง : สุดารัตน์ อรรถประจง

 

Top