วันโอโซนโลก (World Ozone Day)

วันโอโซนโลก (World Ozone Day)

 

 

          ในวันที่ 16 กันยายน ของทุกปี องค์การสหประชาชาติได้จัดตั้งวันโอโซนโลกขึ้น หรือเรียกว่า "อนุสัญญาเวียนนา และพิธีสาร ว่าด้วยการเลิกใช้สารทำลายชั้นโอโซน" เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงชั้นบรรยากาศโอโซนโลกที่ลดน้อยลงในทุกปีจากน้ำมือของมนุษย์โลก

          หากจะพูดถึง “โอโซน (Ozone)” ให้เห็นภาพ ให้เรานึกถึงเสื้อเกราะป้องกันกระสุนของเหล่าทหารในสนามรบที่คอยป้องกันอันตรายจากกระสุนปืนแสนเจ็บปวด เช่นเดียวกันกับโอโซนโลกที่ป้องกันรังสีอันตรายช่วยกรองรังสีต่างๆ จากดวงอาทิตย์ไม่ให้เข้าสู่โลก ทำให้ไม่เกิดอันตรายต่อสิ่งมีชีวิต เช่น รังสีอัลตราไวโอเลตที่ส่งผลให้แสงแดดแรงขึ้นทำร้ายมนุษย์เราให้เสี่ยงเป็นมะเร็งผิวหนังและต้อกระจก การละลายของน้ำแข็งที่เร็วเกินไปส่งผลทำให้เกิดน้ำท่วม ช่วยปกป้องพืชและสัตว์จากรังสีที่เป็นอันตรายของดวงอาทิตย์ อธิบายง่ายๆ คือโอโซนทำหน้าที่ปกป้องระบบนิเวศบนโลกให้ไม่เสียสมดุล 

          ซึ่งเราเองก็สามารถช่วยกันปกป้องโอโซนได้ด้วยตัวเอง เช่น เลิกใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีสาร CFCsประหยัดไฟฟ้า ลดการใช้พลาสติกแบบครั้งเดียวแล้วทิ้ง เดินทางด้วยยานพาหนะสาธารณะ เช่น รถไฟฟ้า รถประจำทางให้มากขึ้น ซึ่งในปัจจุบันก็มีการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าที่ปล่อยมลภาวะน้อยมากจนเกือบจะเท่ากับศูนย์ ทำให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากว่ารถยนต์ทั่วไปนั้นเอง

          แต่หากพูดตามความเป็นจริง สถานการณ์ภาพรวมของโอโซนในปัจจุบันก็ยังไม่ได้ดีขึ้น สิ่งที่พวกเราประชาชนทั่วไปจะสามารถช่วยปกป้องโลกได้ คือ การตระหนักให้ตัวเองเข้าใจถึงปัญหาของสิ่งแวดล้อมเสียก่อน และช่วยกันลดการใช้พลังงานที่สิ้นเปลือง ถึงจะเป็นเพียงสิ่งเล็กน้อยแต่ก็ยังดีกว่าไม่ทำสิ่งใดเลยเพื่อโลกของเรา

 

 

Top