FAST FASHION กับเสื้อผ้ามือสอง

FAST FASHION กับเสื้อผ้ามือสอง

 

 

   แฟชั่นหรือการผสมผสานวัฒนธรรมอย่างแพร่หลาย นับเป็นค่านิยมที่ปัจจุบันกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตมนุษย์ปแล้ว ด้วยลักษณะเฉพาะของแฟชั่นที่สร้างความแปลกใหม่ในการแต่งตัว ทำให้เกิดกาผลิตเสื้อผ้าที่หลาหลายรูปแบบ ตอบสอนองต่อความต้องการของผู้บริโภค เสื้อผ้าจึงมีปริมาณการผลิตเพิ่มขึ้นในแต่ละวัน

 

          นอกจากเป็นเสื้อผ้าเพื่อสวมใส่ ยังมีไว้เพื่อความสวยงามและตามทันกระแสการแต่งตัวที่มาเร็วอยู่ตลอดเวลา ความนิยมในแต่ละช่วงเวลาจึงมีการปรับเปลี่ยนไม่สิ้นสุด หากแต่การเกิดของแฟชั่นที่ออกมาอย่างรวดเร็วก็ก่อให้เกิดปัญหามากมายตามมาเช่นกัน เช่น เสื้อผ้าที่ผลิตออกมาเรื่อยๆ และซ้ำเดิม เนื่องจากผู้บริโภคต้องการสิ่งใหม่ๆ อีกทั้งยังต้องตามกระแสการแต่งตัวให้ทัน ทำให้เสื้อผ้าถูกใส่เพียงไม่กี่ครั้งและทิ้งไป กลายเป็น "เสื้อผ้ามือสอง" ที่ก้าวเข้ามาในโลกของการตลาดเพื่อทดแทนเสื้อผ้าที่ผลิตมากเกินไป ไม่ให้เสื้อผ้าที่ยังใช้ได้ต้องสูญเปล่า Fast Fasshion จึงยังต้องการตลาดสำหรับขายเสื้อผ้ามือสอง เพื่อส่งต่อให้เสื้อผ้ายังคงุณค่าในการใช้ซ้ำและให้มีอายุการใช้งานทียาวนาน

 

 

Top