จะทำอย่างไร? เมื่อคุณไม่กล้าพูดภาษาอังกฤษ

จะทำอย่างไร? เมื่อคุณไม่กล้าพูดภาษาอังกฤษ

จะทำอย่างไร? เมื่อคุณไม่กล้าพูดภาษาอังกฤษ
เมื่อเราต้องพูดภาษาอังกฤษ สิ่งแรกที่คนไทยกลัว คือการสื่อสารกับชาวต่างชาติ คนไทยมักให้ความสำคัญผิดจุด ติติงเรื่องสำเนียง แต่ส่วนใหญ่เจ้าของภาษาหรือต่างชาติ น้อยมากที่จะให้ความสำคัญกับเรื่องสำเนียง ใจความสำคัญหลักคือการใช้ภาษาเพื่อสื่อสารกันให้รู้เรื่องก็ถือว่าประสบความสำเร็จ หากเราหันมาโฟกัสกับความมั่นใจ ความกล้าที่จะพูดออกมา เชื่อว่าไม่นานเราก็จะพูดภาษาอังกฤษได้คล่อง
5 วิธีเพิ่มความกล้าในการพูดภาษาอังกฤษ 
1. พูดในสิ่งที่คิดและคิดทุกอย่างเป็นภาษาอังกฤษ
2. เลิกกังวลเรื่องการใช้แกรมม่าให้ถูกหลัก
3. ฝึกฟังและพูดให้มาก
4. ฝึกพูดกับเจ้าของภาษาโดยตรง
5. เรียนรู้วลี และสำนวนภาษาอังกฤษ

Top