โลกไม่เคยจดจำคนที่เดินตามใคร ​

โลกไม่เคยจดจำคนที่เดินตามใคร ​

โดยธรรมชาติแล้วมนุษย์ไม่กล้าที่จะแตกต่าง เพราะกลัวการไม่ถูกสังคมยอมรับ ผู้คนส่วนใหญ่จึงมักคิดและทำตามอย่างผู้อื่นเสมอมา
คุณเคยสังเกตไหมว่าคนที่มีชื่อเสียงระดับโลกนั้น เขามีวิธีคิดหรือลงมือทำอย่างไรให้ประสบความสำเร็จในชีวิต
หลายๆ คนอาจคิดว่าบุคคลเหล่านั้นเป็นอัจฉริยะอยู่แล้ว หรืออาจเป็นเพราะมีต้นทุนชีวิตที่ดีจึงประสบความสำเร็จได้อย่างง่ายดาย และมักจะคิดว่าตัวเองคงไม่มีวันไปยืนจุดนั้น ได้ แต่บางคนก็กล้าที่จะออกจากเซฟโซนของตัวเอง ลงมือทำบางอย่างเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดี แต่ท้ายที่สุดก็อาจไม่ได้ประสบความความสำเร็จและล้มเหลวครั้งแล้วครั้งเล่า เหตุผลเพียงเพราะคุณยอมให้คนอื่นเข้ามามีอิทธิพลในชีวิตของคุณมากเกินไป
คำว่า “ความสำเร็จ” ของแต่ละคนนั้น ไม่ได้วัดกันที่ความมีชื่อเสียงโด่งดัง ตำแหน่งใหญ่โต หรือการได้กำไรมากมายจากงานที่ทำ แต่ความสำเร็จที่แท้จริงของคนเราอยู่ที่การได้ทำสิ่งที่คิดได้อย่างอิสระโดยไม่มีขอบเขต แต่น้อยคนนักที่จะทำเช่นนั้นได้ เพราะบริบทสังคม มักจะเป็นตัวกำหนดทิศทางความสำเร็จของคนเรา เช่น ในบางครอบครัว พ่อแม่มักคาดหวังให้ลูกเรียนได้เกรดที่ดีตลอด และคอยชักนำให้เด็กเลือกประกอบอาชีพ อย่างที่พ่อแม่ต้องการ หรือ ไม่ว่าจะเป็นชนชั้นสังคมในหน้าที่การงาน บางครั้งเราไม่อาจแสดงศักยภาพได้อย่างเต็มที่ เพียงเพราะความคิดของเราไม่ถูกยอมรับ หรือเพราะเราคิดต่างนั่นเอง
คนที่มีความคิดอันยิ่งใหญ่จะโดนต่อต้านโดยคนที่มีความคิดธรรมดาสามัญเสมอ” (ประโยคจากหนังสือ Originals เพราะความเหมือน ไม่เคยเปลี่ยนโลก)
ในปี 1990 คาร์เมน เมดินา นักวิเคราะห์ข้อมูล เธอพบว่าระบบข้อมูลที่ส่งให้กันใน CIA, FBI และ NSA ใช้งานค่อนข้างลำบาก เพราะต้องส่งเป็นกระดาษสรุปวันละครั้ง และไม่มีระบบที่สื่อสารได้แบบทันที  เธอจึงเสนอความคิดไปว่าควรเผยแพร่ข้อมูลผ่าน Intellink (ระบบอินเตอร์เน็ตลับ) แต่กลับโดนวิจารณ์และคัดค้านโดยเพื่อนร่วมงาน สุดท้ายจึงคิดลาออก แต่หางานใหม่ไม่ได้ เลยย้ายไปเป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุน  แต่ไม่ถึงสิบปีต่อมาคาร์เมน ก็มีบทบาทสำคัญในการสร้าง Intellink ที่มีแวดวงข่าวกรองกว่า 500,000 คน  เพราะในช่วง 10 ปี โลกเปลี่ยนไปมากเพราะอินเทอร์เน็ตเป็นที่ยอมรับมากขึ้น เหตุ 911 ทำให้ความสำคัญของข้อมูลเรียลไทม์มากขึ้น
ในครั้งนั้น คาร์เมนมีความคิดที่จะพัฒนาระบบ Intellink ให้ใช้งานได้จริง เธอจึงบริหารพอร์ตความเสี่ยงในเรื่องของความมั่นคงด้วยการสมัครเข้าทำงานในตำแหน่งที่มุ่งเน้นเรื่องความปลอดภัยของข้อมูล ก่อนหน้าที่นี้โดนปฏิเสธเพราะเป็นเรื่องของความปลอดภัยในระบบ แต่ตอนนี้เธอสามารถวางกรอบให้มันเป็นส่วนหนึ่งของภารกิจปกป้องความมั่นคงได้แล้ว
จะเห็นได้ว่าหากคนเราไม่ได้รู้สึกชื่นชมคนคนหนึ่ง ก็จะมองว่าเขาไม่มีสิทธิพูดและทำในสิ่งที่คิดได้อย่างอิสระ หากความคิดนั้นไม่อยู่ในขอบเขตเดิมๆ และก็จะต่อต้านเขา นี่คือบริบทสังคมที่เกิดขึ้นกับคาร์เมนในครั้งแรก แต่คาร์เมนยึดมั่นในอุดมการณ์ความคิด และได้พยายามหาวิธีทำให้มันสำเร็จ
โดยธรรมชาติแล้ว มนุษย์เป็นสัตว์สังคม จึงไม่กล้าที่จะแตกต่าง เพราะกลัวการไม่ถูกสังคมยอมรับ ผู้คนส่วนใหญ่จึงมักคิดและทำตามอย่างผู้อื่นเสมอมา และนั่นเป็นเหตุผลที่ประประชากรโลกพันล้านกว่าคนนั้น มีผู้ประสบความสำเร็จและมีชื่อเสียงระดับโลกอยู่เพียงน้อยนิด...เพราะพวกเขากล้าที่จะคิดต่างและสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ขึ้นมาโดยไม่เดินตามใคร
ใครจะไปรู้ว่าอุดมการณ์ที่เราคิดว่ามันแตกต่างและเป็นไปไม่ได้นั้น มันอาจเป็นอุดมการณ์เปลี่ยนชีวิต หรืออาจเปลี่ยนโลกก็ได้

Top