การโดนบูลลี่จากครูบาอาจารย์สร้างแผลใจให้กับเด็กไม่รู้ตัว

การโดนบูลลี่จากครูบาอาจารย์สร้างแผลใจให้กับเด็กไม่รู้ตัว

ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันการบูลลี่หรือการกลั่นแกล้งกันภายในสังคมไทยนั้นยังเป็นเรื่องที่ยังดำเนิน และหาทางแก้ไขได้ยากถึงแม้จะมีการรณรงค์มาอย่างมากมายเกี่ยวกับการบูลลี่ก็ตาม และแน่นอนว่าข้อเสียของการบูลลี่นั้นมีมากมายหลายรูปแบบทั้งการทำร้ายด้านร่างกายและในด้านของจิตใจ

การบูลลี่สามารถเกิดขึ้นได้ในทุกสถานที่และทุกคน ทุกคนสามารถเป็นได้ทั้งผู้กระทำและผู้ถูกกระทำ ซึ่งพื้นที่ที่มีการบูลลี่มากเป็นอันดับต้นๆ นั่นคือที่โรงเรียน เพราะเป็นสถานที่รวบรวมคนไว้อย่างหลากหลายมากมาย ทั้งครู นักเรียน รวมถึงพนักงานที่ทำงาน

เวลาเราเข้าโรงเรียนไปแต่ละครั้งมันต้องมีสักวันบ้างล่ะที่จะต้องโดนคนในห้องมาแกล้ง มาล้อเลียนเกี่ยวกับรูปร่างหรือแม้กระทั่งหน้าตา ฐานะทางบ้านล้อชื่อพ่อชื่อแม่มันอาจจะดูเป็นเรื่องปกติ แต่สำหรับคนที่โดนกลั่นแกล้งแล้วมันกลับเหมือนนรกบนดินของพวกเขาเลยถ้านึกภาพไม่ออกล่ะก็

ลองคิดๆ ดูว่าเมื่อผู้ปกครองส่งตัวเราเข้าโรงเรียนแล้วรู้สึกว่าทำไมต้องมาอีกแล้วนะ ต้องเจออีกมันอีกแล้วเหรอ ต้องโดนมันแกล้งอีกแน่ ๆ เลย ซึ่งต้องมีสักคนในหนึ่งห้องที่เป็นขาประจำที่โดนแกล้ง แล้วเพื่อนทั้งห้องที่ต้องทำเป็นไม่เห็น เพราะคนที่แกล้งนั้นส่วนมากจะมีอิทธิพลในโรงเรียนนั้นๆ เสมอ

แต่ที่น่าแปลกใจก็คือ ครูบาอาจารย์ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการดูแลเด็กๆ ในห้องเรียนกลับไม่สังเกตเห็นพฤติกรรมเหล่านั้น ถึงจะเห็นกลับคิดว่าเป็นแค่การแกล้งกันของเด็กๆ ทั้งที่ในความจริงแล้วควรสอนไม่ให้เด็กนักเรียนใช้ความรุนแรง หรือการกลั่นแกล้งภายในโรงเรียน 

แถมเรื่องที่น่าตลกร้ายอีกอย่างก็คือครูอาจารย์นี่แหละเป็นอีกส่วนประกอบหนึ่งที่ทำให้การบูลลี่ภายในโรงเรียนเป็นเรื่องปกติ ไม่ว่าจะเป็นการเอารูปลักษณ์ของเด็กคนนั้นมาตั้งเป็นฉายา ไม่ว่าจะเป็นไอ้ดำ ไอ้อ้วน ไอ้แห้ง ซึ่งส่วนใหญ่มักให้เหตุผลในการกระทำว่าต้องการสนิทสนมกับตัวเด็ก แต่อย่าลืมว่าการทำโทษหน้าเสาธงหรือหน้าชั้นเรียนเวลาทำความผิดนั้นมันสร้างความอับอายให้แก่เด็ก และเกิดเป็นแผลใจทำให้ตัวนักเรียนขาดความมั่นใจและฝังใจไปจนถึงอนาคต 

นี่คือข้อเสียแค่บางส่วนของการโดนบูลลี่ ซึ่งการบูลลี่นั้นไม่ควรเกิดกับใครทั้งสิ้น ไม่ควรมีผู้กระทำและผู้ถูกกระทำ ทุกคนควรตระหนักถึงผลเสียของการทำร้ายด้านจิตใจให้มากขึ้น การใช้ชีวิตอยู่ในโรงเรียนควรเริ่มต้นจากเพื่อนให้เกียรติกัน ไปจนถึงครูบาอาจารย์ที่ไม่ควรเอาปมด้อยของเด็กมาล้อให้เกิดความไม่มั่นใจ ถ้าทุกคนช่วยตระหนักถึงการบูลลี่จะทำให้สังคมเราน่าอยู่มากยิ่งขึ้น

 

เรื่อง : อนุรักษ์ อนุอัน, ศิลป์ฤดี ดรรักษา

Top