Everyone has beauty : ทุกคนมีความงาม

Everyone has beauty : ทุกคนมีความงาม

“ทุกคนมีความงาม คุณต้องค้นให้พบ” หนึ่งในคำสอนของ “อาจารย์ฝรั่ง” หรือที่เราทุกคนรู้จักกันในชื่อ ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี (Silpa Bhirasri) บิดาแห่งศิลปะของไทย ที่ไม่ได้โดดเด่นด้านศิลปะเพียงอย่างเดียวเท่านั้น แต่ยังมีคำสอนที่เรียกได้ว่า “เฉียบ” อีกด้วย 

ในยุคที่ทุกคนต่างเสาะแสวงหาความเท่าเทียม ที่แทบจะหายสาบสูญไปแล้วในบางสังคม เพราะคำว่า “Beauty Privilege” และการถือกำเนิดของประโยค “หน้าตาดีกว่า มักจะได้รับโอกาสที่ดีกว่า” ซึ่งสะท้อนว่าเรื่องเหล่านี้ไม่แฟร์เลยสำหรับใครหลายๆ คน และเพราะไม่แฟร์ จึงเกิดเป็นความไม่เท่าเทียม ในที่สุดจึงต้องย้อนกลับไปและยกคำสอนของอาจารย์ฝรั่งที่ว่า “ทุกคนมีความงาม คุณต้องค้นให้พบ” เพื่อมาดึงสติกันสักหน่อย 

ความจริงที่ว่าทุกคนมีความงาม ทุกคนจึงไม่มีสิทธิ์ตัดสินว่าใคร beauty หรือ ugly เช่นเดียวกันนั้น ความงามไม่ควรถูกใช้เป็นเครื่องมือในการแบ่งแยกหรือตัดสินไม่ว่าเรื่องอะไรก็ตาม และท้ายที่สุด ทุกคนมีสิทธิ์ที่จะได้รับการยอมรับและปฏิบัติอย่างเท่าเทียม

15 กันยายน 2563 “128 ปี วันศิลป์ พีระศรี (Silpa Bhirasri)” บิดาแห่งศิลปะของไทย ที่ไม่ได้เป็นเพียงครูศิลปะ แต่ยังเป็นครูที่สอนให้รู้จักใช้ชีวิต

พรุ่งนี้ก็สายเสียแล้ว
ศิลปะไม่ได้สอนให้วาดรูปเป็น แต่สอนให้รู้จักใช้ชีวิต
พวกเธอต้องเรียนรู้ความเป็นมนุษย์เสียก่อน แล้วจึงเรียนศิลปะ
แม้แต่คนที่ขี้ริ้วขี้เหร่ที่สุด ก็อาจจะมีความงามที่แอบซ่อนอยู่ อาจจะเป็นนิ้วมือ นิ้วเท้า หรือฟัน 
หรือแม้แต่จิตใจที่งดงามก็ตาม นายต้องค้นให้พบ

ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี (Silpa Bhirasri)

เรื่อง : พัชรินทร์ คำเปรม

Top