แสงไฟที่ไม่เคยดับ 30 ปีแห่งการจากไปของวีรบุรุษแห่งพงไพร

แสงไฟที่ไม่เคยดับ 30 ปีแห่งการจากไปของวีรบุรุษแห่งพงไพร

ผลที่เกิดจากการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้คงไว้ ไม่ได้เป็นประโยชน์เฉพาะคนที่อยู่ในยุคปัจจุบันเท่านั้น แต่ยังก่อประโยชน์ได้อีกมากมายให้กับคนรุ่นหลัง

วันที่ 1 กันยายนของทุกปี ถูกยกให้เป็นวันสำคัญอีกหนึ่งวันของไทย นั่นคือ “วันสืบ นาคะเสถียร” เพื่อรำลึกถึงการจากไปของผู้ที่เป็นต้นกำเนิดนักอนุรักษ์ไทย เขาคืออดีตหัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งที่ทุ่มเทอุทิศทั้งชีวิตเพื่ออนุรักษ์ป่า และในปีนี้ถือเป็นการครบรอบ 30 ปีการจากไปของวีรบุรุษแห่งพงไพร

เช้ามืดวันที่ 1 กันยายน 2533 เสียงปืนหนึ่งนัดดังขึ้นในป่าลึก สืบ นาคะเสถียร ได้จบชีวิตตนเองลง
เนื่องด้วยเหตุผลที่ต้องรับแรงกดดันกดดันหลายด้าน  และเพื่อเป็นการเรียกร้องต่อหน่วยงานภาครัฐให้ใส่ใจต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

สองสัปดาห์ต่อมา ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่จึงประชุมกำหนดมาตรการป้องกันการบุกรุกป่าห้วยขาแข้ง ทั้งที่ก่อนหน้านี้สืบได้พยายามขอให้ประชุมมาแล้วหลายครั้ง จึงมีผู้กล่าวว่า  “หากไม่มีเสียงปืนดังขึ้นในวันนั้น การประชุมดังกล่าวและความเปลี่ยนแปลงคงไม่เกิดขึ้นเช่นกัน”

เขาไม่ใช่แค่คนที่รักและอุทิศตัวของเขาเพื่ออนุรักษ์ผืนป่าเอาไว้เท่านั้น แต่..เขาอุทิศทั้งชีวิตและจิตวิญญาณของเขาไว้ที่นั่นด้วย

วันที่ 1 กันยายนของทุกปี จึงเป็นวันระลึกถึงความเสียสละ เพื่อให้ทุกคนได้จดจำและสานต่อเจตนารมณ์ของ สืบ นาคะเสถียรต่อไป

1 กันยายน วันสืบ นาคะเสถียร
1 ผู้ทุ่มเท...
1 ผู้ที่เป็นต้นกำเนิดนักอนุรักษ์ไทย...

เรื่อง : มณฐิชา อาภา

Top