75 ปี วันสันติภาพไทย

75 ปี วันสันติภาพไทย

มีคำกล่าวที่ว่า โลกนี้ไม่เคยปราศจากสงคราม แต่สิ่งที่สามารถยุติสงครามได้นั้นคือ “สันติภาพ”

16 สิงหาคม “วันสันติภาพไทย” เป็นอีกหนึ่งวันสำคัญที่ถูกจารึกไว้บนหน้าประวัติศาสตร์ไทย เพื่อรำลึกถึงคุณงามความดีของขบวนการเสรีไทย วีรบุรุษผู้คืนสันติภาพให้แก่ประเทศ และยังเป็นวันที่คอยเตือนใจให้ประชาชนชาวไทยรักในสันติภาพ รวมไปถึงเป็นการปลูกฝังให้ประชาชนยึดมั่นในอุดมการณ์ของการอยู่ร่วมกันด้วยความสันติ มีความเอื้ออาทรต่อกันเสมอ

หากเมื่อมองความจริงแล้วนั้น แม้ประเทศไทยจะผ่านพ้นสงครามมานานถึง 75 ปี ตั้งแต่ปี 2488 หลังสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่ 2 ที่มีการประกาศยกเลิกสงคราม เพื่อแสดงให้เห็นถึงจุดยืนแห่งความเป็นกลาง มีอิสรภาพ สันติภาพ โดยปราศจากความขัดแย้ง แต่หากมองให้ลึกลงไปจะพบว่า ประเทศไทยนั้นยังไม่เคยได้สัมผัสคำว่า “สันติสุข” อย่างแท้จริง ซึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในหน้าประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาเป็นตัวบ่งบอกได้ดีว่าประเทศไทยยังคงย่ำอยู่กับความขัดแย้งไม่ไปไหน

เรื่อง : ภัคจีรา ทองทุม

#ส้วมสิบสาม

Top