RESTROOM Magazine Vol.14 (Thinking Out Loud — Be Brave)

RESTROOM Magazine Vol.14 (Thinking Out Loud — Be Brave)

สวัสดีผู้อ่านนิตยสาร Restroom ทั้งผู้ที่เพิ่งติดตามและผู้ติดตามผลงานเรามาโดยตลอด นิตยสารของเราก็ได้เดินทางมายาวนานถึง 14 ปี ซึ่งนิตยสารฉบับนี้ คือฉบับที่ 14 ดิฉันและผู้จัดทำขอขอบคุณผู้อ่านทุกท่านที่ให้ความสนใจ คอยเป็นกำลังใจ และเสียงตอบรับที่ดีให้นิตยสาร Restroom เสมอมา ในปี 2021 นี้พวกเราได้จัดทำนิตยสารในหัวข้อ “Thinking Out Loud — Be Brave” หรือ ที่เรียกว่า (กล้าที่จะ) พูดในสิ่งที่คิด

Thinking Out Loud — Be Brave หมายถึง กล้าที่จะพูดในสิ่งที่คิดออกมา ในปัจจุบันนั้นน้อยคนมากที่จะกล้าพูดในสิ่งตัวเองคิด หรือแสดงความคิดเห็น มีให้เราเห็นได้ในทุกระดับไม่ว่าจะเป็น สถาบันครอบครัว การศึกษาการทำงาน ฯลฯ มีน้อยคนมากที่กล้าพูดในสิ่งที่ตัวเองคิดจริงๆ ด้วยสภาพสังคมที่หล่อหลอมและกดทับในสิ่งที่ตัวเราเป็นหรือแสดงออก

นิตยสาร Restroom ฉบับนี้จึงมีความต้องการนำเสนอเนื้อหาการเป็นตัวของตัวเอง และอิสรภาพในการแสดงออก แสดงความคิดเห็นในแง่มุมต่างๆ ที่เกิดขึ้นในชีวิตปัจจุบัน ภายใต้หัวข้อ “Thinking Out Loud — Be Brave” พวกเราหวังว่าจะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยให้คุณกล้าที่จะคิด กล้าพูด กล้าทำ

ภาพตัวอย่าง

   

   

   


Top