งบ 8 หมื่น จัดงานถนนคนเดิน MSU Walking Street เพื่อนิสิต มมส.

งบ 8 หมื่น จัดงานถนนคนเดิน MSU Walking Street เพื่อนิสิต มมส.

นายชญานนท์ สวัสดิ์ผล นายกองค์การนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กล่าวว่า โครงการ ถนนคนเดิน MSU Walking Street ณ สวนศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พื้นที่จัดโครงการเป็นสถานที่หนึ่งในนโยบายการปรับปรุงภูมิทัศน์ของมหาวิทยาลัย ที่ทางองค์การนิสิตเล็งเห็นว่าควรนำพื้นที่ตรงนี้มาใช้ประโยชน์ และจัดขึ้นเพื่อที่จะให้นิสิตมีรายได้ อีกทั้งยังได้โชว์ศักยภาพของตนเองด้วย
      นายชญานนท์เผยอีกว่า งบประมาณที่ใช้ในโครงการรวมทั้งสิ้น 80,000 บาท โดยได้รับความร่วมมือในการจัดโครงการนี้จากกองประชาสัมพันธ์ กองกิจการต่างประเทศ กองอาคารสถานที่ กองกิจการนิสิต และองค์การนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ซึ่งภายในงานจะมีการออกร้านจำหน่ายสินค้าของนิสิต การแสดงผลงานและการประกวดร้องเพลง อีกทั้งยังมีการแสดงของแต่ละสัปดาห์แตกต่างกันออกไป เช่น การฉายหนังกลางแปลง การแสดงโฟล์คซอง ซึ่ง 3 สัปดาห์ที่ผ่านมามีผลตอบรับเป็นไปในทางที่ดี มีผู้เข้าร่วมงานค่อนข้างมาก แต่ยังพบปัญหาในเรื่องร้านค้าที่นิสิตมาไม่ครบตามที่ได้ลงชื่อสมัครไว้
      ด้านผู้เข้าร่วมงาน มีความคิดเห็นว่า เป็นกิจกรรมที่ดี และเป็นอีกสถานที่ท่องเที่ยวที่มีบรรยากาศและที่นั่งสบายๆ ได้มาผ่อนคลาย ทางผู้เข้าร่วมงานยังมีข้อเสนอแนะถึงผู้ดูแลโครงการว่า อยากให้มีการประชาสัมพันธ์มากยิ่งขึ้น เพิ่มแสงสว่างภายในงาน และอยากให้มีร้านค้ามากกว่านี้

Top