เจ้าของหอพัก จุกหนัก นิสิตวอนลดค่าเช่า

เจ้าของหอพัก จุกหนัก นิสิตวอนลดค่าเช่า

ผู้ประกอบการหอพักเอกชนรอบมหาลัย มมส. เผย ปัญหาการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ส่งผลให้รายได้ลดลง เนื่องจากจำนวนผู้เช่ามีน้อย ทั้งยังต้องจ่ายค่าแรงให้กับลูกจ้าง และอยากให้รัฐบาลมีมาตรการช่วยเหลือด้านภาษี ด้านนิสิต มมส. กล่าว เรียนออนไลน์ที่หอพักสะดวกมากกว่าเรียนบ้าน พร้อมทั้งฝากถึงเจ้าของหอพักให้ลดค่าเช่ามากกว่าที่เป็นอยู่

หอพักเอกชนหลายแห่งในเขตพื้นที่ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม ได้รับผลกระทบจากปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด–19 เพราะผู้เช่ามีจำนวนลดน้อยลง ซึ่งจากการสอบถามผู้ประกอบการหอพักเอกชนรายหนึ่ง กล่าวว่า ขณะนี้ยังไม่สามารถคาดการณ์จำนวนนิสิตที่จะเข้าพักได้ล่วงหน้า เนื่องจากมหาวิทยาลัยมีประกาศเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา นิสิตที่จะเข้าพักไม่สามารถให้คำตอบว่าจะเข้าพักแน่นอนได้ ส่งผลให้จำนวนนิสิตที่เข้าพักลดลงประมาณ 40 เปอร์เซ็นต์  นิสิตบางคนจองห้องพักและจ่ายเงินค่ามัดจำแต่ยังไม่เดินทางมาพักที่หอ จำนวนที่เข้าพักอยู่จริงประมาณ 20 เปอร์เซ็นต์ ของหอพัก อีกทั้งนิสิตที่จองห้องพักบางรายได้ทำการยกเลิกไป และนิสิตชั้นปีที่ 1 ทำสัญญาเข้าพักแค่ 1 เทอม เท่านั้น รายได้ทางหอพักจึงลดลงไปประมาณ 30 เปอร์เซ็นต์ ของรายได้ทั้งหมด

ผู้ประกอบการหอพักรายนี้ ยังได้ชี้แจงว่า ทางหอพักให้การช่วยเหลือนิสิตอยู่ตลอด นิสิตที่จองห้องพักไว้แต่ไม่ได้มาพัก ถ้าหากเข้าพักไม่ครบตามสัญญาจะไม่คืนเงินค่ามัดจำห้องให้ แต่ในปัจจุบันจะคืนให้นิสิต ในกรณีที่นิสิตจ่ายค่าหอพัก 8,000-9,000 บาทต่อเทอม จะลดเหลือ 7,000 บาทต่อเทอม และยังต้องจ่ายค่าจ้างพนักงาน 300 บาท แบบเต็มจำนวน ซึ่งหอของตนเป็นหอพักในเครือของมหาวิทยาลัย และเป็นหอพักหญิง แต่ในขณะนี้ยังไม่ได้รับการช่วยเหลือจากฝ่ายไหน อีกทั้งทางมหาวิทยาลัยยังมีประกาศเปลี่ยนแปลงตลอด

นอกจากนี้ผู้ประกอบการหอพักรายที่หนึ่ง ยังได้กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า ถ้าสถานการณ์ในปัจจุบันยังไม่ดีขึ้น ทางหอพักต้องเปิดรับคนข้างนอกพื้นที่ที่ต้องการเข้าพักเพิ่มเติม ซึ่งเน้นเรื่องการได้รับวัคซีนเป็นสำคัญ และยังได้แสดงความเห็นทิ้งท้ายว่า ในฐานะเจ้าของหอพักอยากให้รัฐบาลมีมาตราการช่วยเหลือด้านภาษี เช่น ลดภาษีหรือไม่เก็บภาษี หากเป็นไปได้ควรช่วยหอพักที่รายได้ลดลง เนื่องจากบางหอพักไม่ได้มีรายได้มากขึ้น แต่รัฐบาลยังเก็บภาษีเท่าเดิม ทั้งที่ไม่ควรมีการเสียภาษีในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทางรัฐบาลไม่เคยพูดถึงเรื่องลดภาษี รัฐควรจะให้การลดหย่อนภาษีหรือลดลงไปกี่เปอร์เซ็นต์ ยังคงเก็บเต็มหากจ่ายช้าก็โดนปรับ ซึ่งตนมองว่ารัฐบาลควรช่วยเหลือหอพักต่าง ๆ มากกว่านี้

ผู้ประกอบการหอพักเอกชนรายที่สอง เขตท่าขอนยาง เล่าว่า เมื่อก่อนมีนิสิตเขาพักเต็มทุกห้อง ตอนนี้ลดลงประมาณ 30 เปอร์เซ็นต์ ส่งผลให้รายได้ลดลงตามจำนวนผู้เช่า และหอพักมีการลดค่าเช่าให้กับนิสิต 10 เปอร์เซ็นต์ หอพักของตนเรียกได้ว่า เป็นหอพักในเครือมหาวิทยาลัย แต่ยังไม่มีมาตรการช่วยเหลือใด ๆ จากทางมหาวิทยาลัย ถ้าสถานการณ์ไม่ดีขึ้น มหาวิทยาลัยประกาศให้เรียนออนไลน์ร้อยเปอร์เซ็นต์ ตนคิดว่านิสิตต้องกลับไปเรียนที่บ้าน ทางหอพักอาจจะเจอวิกฤตหนัก เนื่องจากรายได้จากหอพักนั้นเป็นรายได้หลักของตน

ด้านนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม กล่าวว่า เลือกเรียนออนไลน์ที่หอพักมากกว่าเรียนที่บ้าน เนื่องจากมีความเป็นส่วนตัว มีสิ่งอำนวยความสะดวกในการเรียน หากเรียนออนไลน์อยู่บ้านจะไม่มีสมาธิ เพราะมีเสียงรอบข้างรบกวน อีกทั้งบางคณะมีการฝึกปฏิบัติ อาจารย์บางท่านเริ่มให้นิสิตเรียนแบบ On Site มากขึ้น ทำให้เลือกเรียนที่หอพัก ขณะเดียวกันก็มีบางส่วนเลือกเรียนที่บ้าน เพราะยังไม่มีวิชาไหนที่ต้องเรียนแบบ On Site ค่าใช้จ่ายบางเรื่องลดลงเมื่อเรียนอยู่บ้าน บางหอพักลดค่าเช่าเพียงเล็กน้อย และบางหอไม่มีการลดค่าเช่าเลย จึงอยากให้ทางหอพักลดค่าเช่าให้กับนิสิต 10–50 เปอร์เซ็นต์ เพื่อเป็นการช่วยเหลือด้านค่าใช้จ่าย และจัดการปัญหาสัญญาณอินเทอร์เน็ต Wi-Fi ที่ช้า เนื่องจากมีความจำเป็นอย่างมากในการเรียนออนไลน์และการสอบ

Top