ร้อยเอ็ดเตรียมการใหญ่ จัดงานประเพณีบุญผะเหวด 2563

ร้อยเอ็ดเตรียมการใหญ่ จัดงานประเพณีบุญผะเหวด 2563

เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 16.00 น. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีแถลงข่าวการจัดงาน "มหาทานบารมี ประเพณีบุญผะเหวดร้อยเอ็ด" ประจำปี 2563 ณ ห้องประชุมพระมหาเจดีย์ชัยมงคล ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด โดยนายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดได้แถลงว่า ถ้าพูดถึงจังหวัดร้อยเอ็ด ผู้คนจะนึกถึง “ข้าวหอมมะลิ” นึกถึง “เมืองสาเกตนคร” นึกถึง “พระมหาเจดีย์ชัยมงคล” และนึกถึง “บุญผะเหวด” ซึ่งจังหวัดร้อยเอ็ดเรานั้น เป็นเมืองเก่าที่มีความเจริญรุ่งเรืองมาแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์ โดยปรากฏชื่อเมืองในตำนานอุรังคธาตุว่า “สาเกตนคร” ถูกจัดเป็นมณฑลที่มีเมืองบริวารมากมายมีความเจริญรุ่งเรืองในประวัติศาสตร์ โดยเฉพาะทางพระพุทธศาสนา คนร้อยเอ็ดมีความเป็นคนอีสานที่มีน้ำใจ มีงานอะไรต้องทำร่วมกัน จะยินดีทำเต็มที่ ชอบทำบุญ และบริจาคทาน จะเห็นได้ชัดจากกิจกรรม งานบุญประเพณีต่างๆ
      ผศ.ดร.สาธิต กฤตลักษณ์ ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวว่า จังหวัดร้อยเอ็ดจะมีความโดดเด่นใน ฮีต 12 คอง 14 ที่ยึดถือปฏิบัติสืบทอดกันมาจากอดีตจนถึงปัจจุบัน ซึ่งเป็นวัฒนธรรมที่แสดงถึงความเป็นเมืองเก่าแก่และมีความเจริญรุ่งเรืองมานาน มีความเป็นอัตลักษณ์เฉพาะถิ่นที่โดดเด่น จังหวัดร้อยเอ็ดเป็นจุดหมายปลายทางของนักบุญและนักท่องเที่ยวเชิงธรรมะ เป็นเมืองอารยธรรมที่ต้องเดินทางมาเยือนเพื่อปฏิบัติธรรม ไหว้พระ สักการะขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ จังหวัดร้อยเอ็ดมีพุทธสถานเก่าแก่จากอดีตสู่ปัจจุบัน ด้านนายบรรจง โฆษิตจิรนันท์ นายกเทศมนตรีกล่าวเพิ่มเติมในช่วงท้ายว่า อยากให้พุทธศาสนิกชนทั่วทุกสารทิศได้มีโอกาสมาเยือนเมืองร้อยเอ็ด โดยเฉพาะงานประเพณีฮีตเดือนสี่ที่จะเกิดขึ้นช่วงต้นเดือนมีนาคมของทุกปี เป็นงานบุญใหญ่ ที่ชาวร้อยเอ็ดสืบทอดกันมาทุกปีกับงาน “มหาทานบารมี ประเพณีบุญผะเหวด” หรือ “บุญมหาชาติ” มาร่วมสร้างศรัทธาบารมีทาน รับอานิสงส์อันยิ่งใหญ่กับการฟังเทศน์มหาชาติให้ครบทั้ง 13 กัณฑ์ สืบสานตำนาน “มหาเวสสันดร” มหาชาดก ชาติที่ 10 ก่อนกำเนิดพระพุทธเจ้า
      ทั้งนี้ การจัดงานมหาทานบารมีประเพณีบุญผะเหวดจังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปี 2563 กำหนดการจัดงานขึ้น ระหว่างวันที่ 6 – 8 มีนาคม 2563 อย่างยิ่งใหญ่ ชมขบวนแห่ งานมหาทานบารมี 13 กัณฑ์ 16 ขบวน ณ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ บึงพลาญชัย ซึ่งทางจังหวัดได้ให้ส่วนราชการทุกหน่วยงาน ร่วมรณรงค์แต่งกายชุดไทยผ้าลายสาเกต เที่ยวงานบุญผะเหวดประเพณี ระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 8 มีนาคม 2563 ประดับธงผะเหวดตามสถานที่ราชการ อาคารบ้านเรือนตามความเหมาะสม จัดต้นกัณฑ์จอบ กัณฑ์หลอนเพื่อนำเงินถวายสมทบกองทุนบุญผะเหวด คาดว่าปีนี้กัณฑ์จอบ กัณฑ์หลอน มีมากกว่า 1,000 ต้น รวมทั้งการร่วมเป็นเจ้าภาพโรงทานบริการข้าวปุ้น (ขนมจีน) และน้ำดื่มตามจิตศรัทธา ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชนทั่วไป ทั่วทั้งบริเวณการจัดงาน ในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ในวันงาน ณ บริเวณสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด และเกาะกลางบึงพลาญชัย อำเภอเมืองร้อยเอ็ด

Top