แจง บัตรนิสิตใหม่ ปรับปรุงเพื่ออำนวยความสะดวกแก่นิสิต

แจง บัตรนิสิตใหม่ ปรับปรุงเพื่ออำนวยความสะดวกแก่นิสิต

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 ทางมหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีการประกาศให้นิสิตปัจจุบันที่เข้าศึกษาในปี 2552-2561 ไปดำเนินการรับบัตรนิสิตใหม่ภายในระยะเวลาที่กำหนด
      ด้านนิสิตบางส่วนเกิดข้อสงสัยในเรื่องการทำบัตรนิสิตใหม่ จึงมีการโพสต์เฟซบุ๊กและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ อาทิ ทำไมต้องทำบัตรนิสิตใหม่ ไม่รับได้หรือไม่ และความกังวลเรื่องความปลอดภัยในการใช้บัตรนิสิตที่มีการผูกกับบัญชีธนาคาร
      นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัยมหาสารคามเผยว่า สาเหตุที่เปลี่ยนมาใช้บัตรนิสิตแบบใหม่ที่มีการผูกบัตรกับบัญชีธนาคารไทยพานิชย์นั้น เป็นนโยบายที่ทางมหาวิทยาลัยทำข้อตกลงร่วมกับธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB) ซึ่งทาง SCB ได้ให้ทุนการศึกษาและพัฒนาปรับปรุงเรื่องต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย หนึ่งในนั้นคือนโยบายในการทำบัตรนิสิตที่สามารถใช้เป็นบัตร ATM สำหรับทำธุรกรรมทางการเงินของนิสิต ทั้งนี้เพื่อสนับสนุนให้มหาวิทยาลัยเน้นเรื่อง IT มากยิ่งขึ้น
      นายอภิชัย กล่าวเพิ่มเติมว่า นอกจากบัตรนิสิตแบบใหม่แล้ว ยังมี ตู้เอ็กเซสคอนโทล (Access Control ) ที่ทางมหาวิทยาลัยและทาง SCB ร่วมกันพัฒนาขึ้น โดยตู้ดังกล่าวมีประโยชน์และอำนวยความสะดวกให้กับนิสิต เช่น การแตะบัตรเช็คชื่อ เช็คที่นั่งสอบ เช็คตารางเรียน การเข้าห้องสมุด การซื้อคูปองในศูนย์อาหารสำหรับการพัฒนาในอนาคต การใช้บัตรในการจ่ายเงิน หรือการงดเว้นค่าธรรมเนียมรายปีเป็นระยะเวลา 5 ปี ตามข้อตกลง (MOU) ระหว่างธนาคารกับมหาวิทยาลัย อีกทั้งหากนิสิตคนใดไม่สะดวกรับบัตรนิสิตรูปแบบใหม่ ส่วนนี้ขึ้นอยู่กับตัวนิสิต แต่ทางมหาวิทยาลัยแนะนำและเชิญชวนให้รับมากกว่า เพื่อสิทธิประโยชน์ของตัวนิสิตเอง
      เรื่องความปลอดภัยนั้น เป็นหน้าที่ของทางธนาคารเป็นคนดำเนินการ ทางมหาวิทยาลัยจะดึงข้อมูลของนิสิตเพียงเลขบัตรประจำตัวประชาชน และรหัสบัตรนิสิตเท่านั้น นายอภิชัยชี้แจง

Top