คณะวิทย์ฯ มมส. ผลิตสเปรย์เอทานอล แจกในมหาวิทยาลัย เพื่อป้องกันโควิด-19

คณะวิทย์ฯ มมส. ผลิตสเปรย์เอทานอล แจกในมหาวิทยาลัย เพื่อป้องกันโควิด-19

อาจารย์ นิสิต และนักวิทยาศาสตร์มืออาชีพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสารคาม ช่วยกันผลิตสเปรย์เอทานอล 75% จำนวน 6,000 ขวด เพื่อแจกจ่ายไปยังทุกคณะ และพื้นที่ต่างในมหาวิทยาลัยสารคามได้ใช้เพื่อทำความสะอาดฆ่าเชื้อ และเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโควิด 2019
      รศ.ดร.ไพโรจน์ ประมวล คณบดี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคามได้เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิค-19 2019 ในปัจจุบันทางคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคามจึงช่วยกันผลิตสเปรย์เอทานอล 75% จำนวน 6,000 ขวด เพื่อที่จะแจกจ่ายไปยังแต่ละคณะ และ สถานที่ต่างๆภายในมหาวิทยาลัยเพื่อให้ นิสิต คณะอาจารย์ และบุคลากรได้นำไปใช้ในการทำความสะอาดภายหลังจากการจับหรือสัมผัสสิ่งต่างๆ ที่ใช้ร่วมกันในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
      ด้านนางสาวเยาวลักษณ์ ศรีสุวรรณ นักวิทยาศาสตร์ชำนาญพิเศษ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ผู้ดูแลการผลิตสเปรย์เอทานอล กล่าวว่า แอลกอฮอล์สเปรย์ที่คณะวิทยาศาสตร์ได้ผลิตขึ้นมานั้น มีแอลกอฮอล์ความเข้มข้น 70-90% ได้ถูกผ่านการพิสูจน์และวิจัยแล้วว่าสามารถฆ่าเชื้อโรคได้ทั้งแบคทีเรียและไวรัส ในการป้องกันการติดเชื้อได้
ขอขอบคุณข้อมูลข่าว : Thai Pbs

Top