นิสิตมมส. สร้างกลุ่มเฟซบุ๊ก เพื่อผู้มีภาวะซึมเศร้า

นิสิตมมส. สร้างกลุ่มเฟซบุ๊ก เพื่อผู้มีภาวะซึมเศร้า

ผู้ใช้งานเฟซบุ๊กรวมตัวกันสร้างกลุ่ม “โลกซึมเศร้า” ขึ้นในชื่อ ซึมเศร้า MSU สร้างขึ้นเพื่อบรรเทาอาการและเป็นพื้นที่ปลอดภัย (Safezone) ให้คนที่เป็นซึมเศร้า โดยขณะนี้มีสมาชิกรวม 713 คน
      ผู้ดูแลกลุ่มเผยถึงเหตุผลที่จัดตั้งกลุ่มนี้ขึ้นมาเพื่อให้คนที่เป็นโรคซึมเศร้าหรือคนที่มีภาวะเสี่ยงได้มาทำความรู้จัก และพูดคุยกันว่าคุณไม่ได้อยู่เพียงลำพัง คุณยังมีพวกเราที่เข้าใจและพร้อมจะเดินหน้าผ่านมันไปด้วยกัน
      นายภาคิณ ธำรงชิดชัย ประธานสาขาจิตวิทยา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้กล่าวว่า เป็นเรื่องดีที่มีกลุ่มคนให้ความสำคัญและตระหนักถึงโรคซึมเศร้าอย่างจริงจัง แต่ในการจัดตั้งกลุ่มที่มีผู้ป่วยอยู่ร่วมกันหลายคนนั้น จำเป็นต้องมีผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ที่สามารถให้ความรู้อยู่ด้วย อาทิเช่น แพทย์จิตวิทยา อาจารย์จิตวิทยา เป็นต้น
      ในด้านของบุคคลที่อยู่ภายในกลุ่ม ซึมเศร้า MSU ได้พูดเป็นเสียงเดียวกันว่า “เป็นพื้นที่ที่ให้คนแบบเดียวกับเราได้มาระบายและปลดปล่อย หรือสามารถขอกำลังใจเพื่อดำเนินชีวิตต่อไป”
      ความคิดเห็นเพิ่มเติมจากสมาชิกบางส่วนคาดหวังว่า มหาวิทยาลัยมหาสารคามจะเล็งเห็นความสำคัญในจุดนี้ และทำการผลักดันให้มีการจัดตั้งชมรมของมหาวิทยาลัย ที่มีผู้เชี่ยวชาญคอยให้คำปรึกษาและดูแลผู้ที่อยู่ในภาวะซึมเศร้าอย่างจริงจัง

Top