อีสานเตรียมรับมือภัยแล้งหนักปี 63

อีสานเตรียมรับมือภัยแล้งหนักปี 63

กรมชลประทานชี้สถานการณ์น้ำในปี 62 น้อยกว่าปีที่แล้วในช่วงเวลาเดียวกัน อ่างเก็บน้ำในประเทศ 11 แห่ง มีปริมาณน้ำไม่เพียงพอต่อการใช้งาน คาดปีหน้าไทยจะประสบปัญหาแล้ง ภาคอีสานมีปริมาณน้ำในเขื่อนอยู่ในเกณฑ์ต่ำ เตรียมรับมือกับวิกฤตภัยแล้งที่จะมาถึง
      กรมชลประทานชี้สถานการณ์น้ำในปี 62 น้อยกว่าปีที่แล้วในช่วงเวลาเดียวกัน อ่างเก็บน้ำในประเทศ 11 แห่ง มีปริมาณน้ำไม่เพียงพอต่อการใช้งาน คาดปีหน้าไทยจะประสบปัญหาแล้ง ภาคอีสานมีปริมาณน้ำในเขื่อนอยู่ในเกณฑ์ต่ำ เตรียมรับมือกับวิกฤตภัยแล้งที่จะมาถึง
      จากรายงานสถานการณ์น้ำในช่วงแล้งปี 2562/2563 เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ของฝ่ายประมวลวิเคราะห์และสถานการณ์น้ำ กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ระบุว่า สภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และขนาดกลางในประเทศ มีปริมาตรน้ำในอ่างเก็บน้ำ 47,458 ล้าน ลบ.ม. น้อยกว่าปี 2561 ในช่วงเดียวกัน จำนวน 10,858 ล้าน ลบ.ม. ชี้ให้เห็นว่า ประเทศไทยจะประสบปัญหาภัยแล้งอย่างหนักในปี 2563
      ขณะนี้ มีอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่อย่างน้อย 11 แห่ง ในประเทศไทยที่ต้องเฝ้าระวัง เพราะมีน้ำใช้เพื่ออุปโภคบริโภคเหลือไม่ถึง 30 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งมีน้อยกว่าความต้องการใช้น้ำของประชาชน ทั้งภาคเกษตรและอุปโภค-บริโภคทั้งหมด โดยในภาคอีสาน เขื่อนที่มีปริมาณน้ำเก็บกักในระดับต่ำคือ เขื่อนอุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น โดยสถานการณ์น้ำล่าสุดมีปริมาณน้ำ 508 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 20.65% ของปริมาณน้ำเก็บกักทั้งหมด รวมถึงเขื่อนจุฬาภรณ์ จังหวัดชัยภูมิ มีปริมาณน้ำอยู่ในเกณฑ์น้ำน้อยเช่นเดียวกัน โดยมีปริมาณน้ำล่าสุดเพียง 45 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 27.44% ของปริมาณน้ำเก็บกักทั้งหมด นอกจากนี้ยังมีเขื่อนอีกหลายจังหวัดในภาคอีสานที่มีปริมาณน้ำน้อย คาดว่าปี 2563 ภาคอีสานจะมีพื้นที่ประสบภัยแล้งอยู่หลายแห่ง

Top