ที่อยู่

สาขาภาษาเพื่อการสร้างสรรค์สื่อ ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 44150 โทร : 043-754-369 เบอร์ภายใน : 4734 , 4703

  • คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 44150
  • Phone: 043-754-369
  • Fax: 043-754-369
  • lmchusoc.msu@msu.ac.th

ติดต่อสอบถาม

Top