วันสัตว์โลก

วันสัตว์โลก

 

 

          ในวันที่ 4 ตุลาคม ของทุกปี ถือว่าเป็นวันสำคัญของโลกอีกวันหนึ่งนั้นคือ วันสัตว์โลก (World Animal Day) ที่ทางสภาคองเกรส แห่งสภาคุ้มครองสัตว์นานาชาติ จัดตั้งขึ้นเพื่อให้มนุษย์เราได้เห็นถึงความสำคัญของความเป็นอยู่ของเหล่าสัตว์น้อยใหญ่ รวมถึงการกำหนดเรื่องสิทธิสวัสดิภาพให้กับสัตว์ทุกประเภทไม่ว่าจะเป็นสัตว์ที่อยู่ในป่า สวนสัตว์และในเมือง หรือกระทั่งในบ้านเรือนให้ปราศจากอันตรายบนโลกใบนี้

          สัตว์ถือเป็นส่วนสำคัญของระบบนิเวศมากเท่ากับมนุษย์และพืช บทบาทของสัตว์นั้นมีมากมายตั้งแต่การรักษาสมดุลทางระบบนิเวศ การปกป้องสิ่งแวดล้อม การใช้แรงงานสัตว์ใหญ่ และรวมไปถึงการเลี้ยงสัตว์ไว้เพื่อสร้างสุขภาพที่ดีทั้งทางร่างกายและเยียวยาจิตใจ เช่น การเลี้ยงหมาแมวไว้เป็นเพื่อนยามเหงา ซึ่งวัยรุ่นส่วนใหญ่เองก็นิยมเลี้ยงจำนวนมาก แต่เราเองก็จะพบเห็นข่าวทารุณกรรมสัตว์อยู่บ่อยครั้ง ยกตัวอย่าง กรณีหนุ่มวัย 19 ปี ทารุณแมวที่ตนรับมาเลี้ยงอย่างเลือดเย็น โดยอ้างว่าทำไปเพียงเพราะเครียดปัญหาส่วนตัว ซึ่งสุดท้ายก็ถูกดำเนินคดีข้อหาทารุณกรรมสัตว์ตามกฎหมาย 

          “สัตว์” นอกจากการดูแลเอาใจใส่ที่ตัวผู้เลี้ยงควรพึงกระทำแล้วอีกหนึ่งอย่างที่สำคัญที่สุดเช่นกัน คือการมอบความรักอย่างจริงใจให้กับพวกมัน ปกป้องมัน ดูแลพวกมันให้เหมือนเพื่อนมนุษย์บนโลก เพราะไม่ว่าจะเป็นสัตว์เลี้ยงที่เรารัก หรือสัตว์ที่อยู่ในพื้นป่าพวกมันจะได้มีชีวิตอยู่กับเราและบนโลกนี้ไปได้นานแสนนาน

 

 

Top