[เบิ่งต่างมุม] ไข่ไก่ราคาพุ่ง

[เบิ่งต่างมุม] ไข่ไก่ราคาพุ่ง

“ไข่” หนึ่งในวัตถุดิบยอดนิยมของคนไทย

ไข่เป็นอาหารหลักที่หลายคนเลือกรับประทานและสามารถนำมาแปรรูปได้อย่างหลากหลาย เนื่องจากมีราคาถูก อีกทั้งยังมีคุณค่าทางโภชนาการสูง ไข่จึงเป็นแหล่งโปรตีนที่มีคุณภาพดีที่สุด ซึ่งโปรตีนจากไข่มีกรดแอมิโนชนิดที่จำเป็นต่อร่างกายของมนุษย์ทั้ง 9 ชนิด ประกอบด้วย ไลซีน (Lysine) ทริพโตเฟน  (Tryptophan) ฮีสทิดีน (Histidine) ฟีนิลแอลานีน (Phenylalanine) ลิวซีน (Leucine) ไอโซลิวซีน (Isoleucine) ทรีโอนีน (Threonine) เมไทโอนีน (Methionine) ซีสติอีน (Cysteine) วาลีน (Valine) ซึ่งกรดอะมิโนจำเป็นเหล่านี้ ร่างกายของเราไม่สามารถสร้างเองได้ ต้องได้รับจากอาหารเท่านั้น ทั้งชนิดและปริมาณ จึงจัดเป็นอาหารที่มีความสมบูรณ์ที่สุด ทำให้ผู้คนส่วนใหญ่เลือกบริโภคไข่เป็นส่วนมาก

แต่สถานการณ์ต่าง ๆ กลับพลิกผัน เมื่อกลไกทางการตลาดในปัจจุบัน ส่งผลให้ราคาอาหารเพิ่มขึ้น เกิดการปรับเปลี่ยนราคาอาหารชนิดต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น หมู ผัก หรือน้ำมัน ทุกอย่างล้วนมีราคาที่สูงขึ้น รวมถึงราคาของไข่ไก่ที่แพงขึ้นเช่นเดียวกัน ทำให้หลายคนต้องคิดหนักในการซื้อไข่เพื่อนำมาบริโภค จากแต่ก่อนคนจะซื้อไข่ไก่มาเก็บไว้ล่วงหน้าเป็นจำนวนมาก ปัจจุบันกลับต้องมาคำนึงว่าจะใช้จ่ายเงินอย่างไรกับราคาไข่ที่เพิ่มขึ้น ถึงแม้ว่าไข่นั้นจะมีราคาต่อฟองเพียง 3-6 บาท แต่ถ้าร้านอาหารใดทำเมนูที่ใช้ไข่เป็นวัตถุดิบหลัก ก็ต้องซื้อไข่ไก่ในปริมาณมาก ดังนั้น ราคาไข่ที่ต้องจ่ายในการซื้อวัตถุดิบจึงเพิ่มมากขึ้นจากปกติ

          กลไกทางการตลาดส่งผลต่อสินค้าที่เป็นวัตถุดิบอาหาร เมื่อต้นทุนในการผลิตสูงขึ้น ราคาของผลผลิตต้องสูงขึ้นตามไปด้วย ทำให้ทั้งผู้บริโภคและผู้ประกอบการ ต้องมีการวางแผนเพื่อรับมือกับภาระค่าใช้จ่ายในเรื่องนี้ ซึ่งผู้บริโภคควรซื้อไข่ไก่เท่าที่จำเป็นสำหรับการรับประทานและหาสิ่งอื่นมาทดแทน

         ด้านผู้ประกอบการร้านค้าที่ได้รับส่งผลกระทบจากการขายของที่มีกำไรลดน้อยลง เนื่องจากต้นทุนที่สูงขึ้น ทำให้มีการปรับราคาอาหาร หรือลดปริมาณอาหารลงเพื่อความจำเป็นในการอยู่รอด

ขอบคุณข้อมูลจาก : https://www.technologychaoban.com/bullet-news-today/article_22231?fbclid=IwAR2YiSu5bzeQIG9bwnJITGYcctTrk6m_ixnDiYtE7P76SIQ0YwWCPFJgkzs

ขอบคุณภาพจาก : freepik

Top