ATK ตรวจจับ ’โอไมครอน’ ได้

ATK ตรวจจับ ’โอไมครอน’ ได้

            ปัญหาของเชื้อไวรัสโควิด-19 สายพันธุ์โอไมครอน ที่ได้มีการแพร่ระบาดมายังประเทศไทย ทำให้หลายคนเกิดความกังวลเกี่ยวกับชุดตรวจ ATK ว่า มียี่ห้อใดบ้าง ที่สามารถตรวจหาเชื้อโอไมครอนได้

 

โดยนักวิจัยชาวเยอรมัน ได้ทำการทดลอง ชุดตรวจ ATK ทั้ง 7 ยี่ห้อ ได้แก่

  1. บริษัทแอบบอตต์ (Abbott)
  2. บริษัทโรซ (SD Biosensor/Roche)
  3. บริษัทพรีเมียร์เมดิคอล (Premier Medical Corporation)
  4. บริษัทวอนด์โฟ (Wondfo)
  5. บริษัทไท่เก๋อเคอซิ่น (Tigsun)
  6. บริษัทซีทีเค (CTK Biotech)
  7. บริษัทโฟลว์เฟล็กซ์ (Flowflex)

 

ผลการทดสอบพบว่า มีชุดตรวจ 3 ยี่ห้อ ที่มีความไวในการตรวจจับเชื้อโควิด-19 ได้แก่

      1. ชุดตรวจ โฟลว์เฟล็กซ์ (Flowflex) สามรถตรวจพบเชื้อโอไมครอนได้ไวที่สุด แม้เชื้อมีความเข้มข้นเพียง 270 PFU/ml เมื่อเทียบกับสายพันธุ์ต่าง ๆ ยกเว้นสายพันธุ์เดลต้า

      2. ชุดตรวจ Tigsun ของบริษัทไท่เก๋อเคอซิ่น สามารถตรวจจับโอไมครอนได้พอสมควร ระดับความเข้มข้นของเชื้ออยู่ 2,187 PFU/ml

      3. ชุดตรวจ Panbio COVID-19 Ag Rapid Test Device ของบริษัทแอบบอตต์ (Abbott) ความเข้มข้นของเชื้ออยู่ที่ 4,365 PFU/ml

      ทั้งนี้ ผลการวิจัยเป็นการศึกษาในห้องทดลองจากเชื้อไวรัสที่เพาะเลี้ยงขึ้นมา หลังจากนี้อาจจะมีการศึกษากับผู้ติดเชื้อจริง ๆ เพื่อพัฒนาศึกษาประสิทธิภาพ ระงับและควบคุมโรคระบาดให้ได้ทันที

 

ขอบคุณที่มาของข้อมูล

https://www.pptvhd36.com

 

Top