บุญตูบ

บุญตูบ

เกร็ดความรู้บุญตูบ ในสมัยนี้ประเพณีบางประเพณีในภาคอีสานเริ่มจางหายไป ยกตัวอย่างเช่น “บุญตูบ” ถ้าถามวัยรุ่น สมัยนี้น้อยคนนักที่จะรู้จักบุญตูบจริง ๆ แล้วบุญตูบคือบุญอะไร ? บุญตูบหรือบุญเดือน ๔ เป็นประเพณีของไทญ้อ อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม ที่ในสมัยก่อน เมื่อถึงบุญนมัสการพระธาตุท่าอุเทนในเดือนมีนาคมแล้ว  ชาวบ้านจากตำบลต่าง ๆ จะพากันมาสร้างตูบ    (ที่พักค้างคืน)  รอบ ๆ บริเวณวัด โดยใช้ไม้ไผ่ขัดแตะเป็นแผ่นใหญ่ ๔ แผ่น กั้นเป็นห้องสี่เหลี่ยม ด้านข้างซ้ายและขวาอย่างละ ๑ แผ่น ด้านหลัง ๑ แผ่น  ทำเป็นหลังคา ๑ แผ่น  ด้านหน้าเปิดโล่ง เพื่อให้คนเข้าได้ออกสะดวก แต่ละตูบจะมีสิ่งของมาวางขาย เช่น แตงกวา, อ้อย, ผัก, ปลาแห้ง ซึ่งในแต่ละตูบก็จะมีหนุ่มสาวผู้เฒ่ามาพักอย่างสนุกสนาน หนุ่มจากตูบอื่น ๆ ก็มาเลาะตูบโดยจะเป่าแคน, ฆ้อง, กลอง, ฉิง, ฉาบ และมีหมอลำมาเกี้ยวสาวงามของแต่ละตูบ รุ่งเช้าชาวตำบลท่าอุเทนก็จะเป็นเจ้าภาพทำอาหาร (การเอาข้าวปลาอาหาร) มาให้ในแต่ละตูบที่รับผิดชอบกินฟรีโดยไม่ได้เสียค่าใช้จ่าย จึงเรียกว่า “บุญตูบ”

Top