ประกาศ

ศูนย์ภูมิศาสตร์โอลิมปิก สอวน. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม.


ประกาศศูนย์ภูมิศาสตร์โอลิมปิก สอวน. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านคัดเลือกเพื่อเข้าร่วมแข่งขันโครงการภูมิศาสตร์โอลิมปิกวิชาการระดับชาติ
ประจำปี 2561

-----------------------------------------------------------

เอกสารสำคัญ (ดาวน์โหลด)

  • ดาวน์โหลด   ประกาศรายชื่อผู้ผ่านคัดเลือกเพื่อเข้าร่วมแข่งขันโครงการภูมิศาสตร์โอลิมปิกวิชาการระดับชาติ
  • ดาวน์โหลด   แบบตอบรับการเข้าร่วมโครงการภูมิศาสตร์โอลิมปิกวิชาการระดับชาติ
  • ดาวน์โหลด   กำหนดการแข่งขันภูมิศาสตร์โอลิมปิกวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561
  • ดาวน์โหลด   แนวปฏิบัติการเดินทางและการเบิกจ่ายค่าเดินทาง

รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกฯ (ค่าย 1) จำนวน 6 คน

Geography Exam

Social Links