ค้นหา ผู้มีสิทธิ์สอบ/ที่นั่งสอบ/บัตรประจำตัวสอบ

กรุณากรอกเลขประจำตัวประชาชน..


กรุณากรอกเลขประจำตัวประชาชน ด้านบน
เพื่อค้นหาผู้มีสิทธิ์สอบ...ไม่พบข้อมูลที่คุณค้นหา อาจเพราะเลขประจำตัวประชาชนไม่ถูกต้อง หรือท่านไม่มีสิทธ์สอบ (เนื่องจากไม่ชำระเงินค่าสมัครสอบ)
กรุณาติดต่อผู้จัดสอบ โทร. 089-766-8620 (อ.ธัญญารัตน์)


Geography Exam

Social Links