ข่าว ประกาศ

-

ข่าว ประชาสัมพันธ์

-# คำสั่ง ผู้รับคำสั่ง เมื่อ
1 ให้พนักงานมหาวิทยาลัยไปราชการ  ที่ 8 / 2565 อรทัย 15/09/2565
2 ให้ลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  ที่ 7 / 256 วริญญา 15/09/2565
3 ให้ลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  ที่ 7 / 256 ปฏิภาณ 15/09/2565
4 ให้พนักงานมหาวิทยาลัยไปราชการ  ที่ 5 / 2565 รัญชนีย์ 15/09/2565
5 ให้พนักงานมหาวิทยาลัยไปราชการ  ที่ 4 / 2565 มนสิชา 15/09/2565
6 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการเช่าที่พักอาศัยสำหรับพนักงานที่จ้างตามภารกิจชาวต่างชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ที่ 1 / 2565 สมัย 15/09/2565
7 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการเช่าที่พักอาศัยสำหรับพนักงานที่จ้างตามภารกิจชาวต่างชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ที่ 1 / 2565 วราลักษณ์ 15/09/2565
8 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการเช่าที่พักอาศัยสำหรับพนักงานที่จ้างตามภารกิจชาวต่างชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ที่ 1 / 2565 มนสิชา 15/09/2565
9 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการเช่าที่พักอาศัยสำหรับพนักงานที่จ้างตามภารกิจชาวต่างชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ที่ 1 / 2565 กมลลักษณ์ 15/09/2565
10 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการพัฒนาอาจารย์และปรับปรุงหลักสูตร ที่ 728 / 2564 อรทัย 10/03/2565
11 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการพัฒนาอาจารย์และปรับปรุงหลักสูตร ที่ 728 / 2564 อรทัย 10/03/2565
12 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการพัฒนาอาจารย์และปรับปรุงหลักสูตร ที่ 728 / 2564 สุกัลยา 10/03/2565
13 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการพัฒนาอาจารย์และปรับปรุงหลักสูตร ที่ 728 / 2564 รัญชนีย์ 10/03/2565
14 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการพัฒนาอาจารย์และปรับปรุงหลักสูตร ที่ 728 / 2564 มุจลินทร์ 10/03/2565
15 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการพัฒนาอาจารย์และปรับปรุงหลักสูตร ที่ 728 / 2564 ปณิตา 10/03/2565
  แสดง 15 รายการ