แจ้ง การลงทะเบียน...

จำนวนรับสมัครเต็ม 60 คน...

เนื่องจากจำนวนผู้ลงทะเบียนเข้ารับการอบรมเต็ม..จะไม่สามารถลงทะเบียนได้ ในขณะนี้...


ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่
นางสาววิกรานต์ดา กรรณิการ์ (เลขาภาควิชา)
โทร : 092-773-3934
E-mail: platywigranda@gmail.com
Line : platy_wigranda

Geography Training

Social Links