ติดต่อสอบถามข้อมูล

อบรมครูผู้สอนภูมิศาสตร์เข้าสู่มาตรฐานการเรียนรู้การศึกษาขั้นพื้นฐานและโอลิมปิก
ศูนย์ภูมิศาสตร์โอลิมปิก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ระหว่างวันที่ 27 – 29 กันยายน 2560
ณ อาคารศูนย์เรียนรู้พัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

กำลังดำเนินการ.....
100% Complete (success)

Geography Training

ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 44150 โทร.043-754-333 ต่อ 4839 , 4840

platywigranda@gmail.com
cherry.mrtech@gmail.com

092-773-3934 (วิกรานต์ดา )
089-766-8620 (ธัญญรัตน์ )

Geography Training

Social Links