ภาควิชาภูมิศาสตร์


ยินดีต้อนรับเข้าสู่ภาควิชาภูมิศาสตร์ สาขาภูมิศาสตร์พัฒนาเพื่อการจัดการทรัพยากร

บทความวิจัย การสมัครเข้าเรียน ติดต่อสอบถาม

เปิดรับสมัครนิสิต

เปิดรับสมัครนิสิตเข้ารับการศึกษาในสาขาวิชา ภูมิศาสตร์พัฒนาเพื่อการจัดการทรัพยากร ในรอบ........ ในวันที่ ว/ด/ป - ว/ด/ป

 รวมโปรสล็อต

ประกาศ


กิจกรรมตุ้มโฮม

ณ โรงเรียนท่าขอนยาง
วันที่ 30 พฤษศิกายน 2561
อ่านเพิ่มเติม  เว็บบาคาร่า อันดับ1

กิจกรรมสานสายใย

ณ โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์
วันที่ 15-16 กันยายน 2561
อ่านเพิ่มเติม


ประกาศ


รับฝึกงาน (GISTDA)

เปิดรับสมัครสินิตเข้ารับการฝึกงานครับ รายละเอียดดังนี้

ภูมิศาสตร์โอลิมปิก

ในวันที่ 9-12 ตุลาคม 2561
อ่านเพิ่มเติม

ผลงานนิสิตภาควิชาภูมิศาสตร์ประจำปี พ.ศ. 2560

นางสาวกรชนก รัดถา (รับรางวัลที่ 2 ประเภท ภูมิศาสตร์มนุษย์) นำเสนอแบบปากเปล่า งานวิจัยเรื่อง การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ค้นหาเส้นทางการเข้าถึงสถานพยาบาลกับผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง ตำบลโดมประดิษฐ์ จังหวัดอุบลราชธานี เว็บตรงไม่ผ่านเอเย่นต์