หน้าหลัก

  • SERVER  28.32.4
  • DISK SPACE  78%
  • DATABASE  32.4

สรุปสถิติเอกสารประกอบการสอน


Warning: Invalid argument supplied for foreach() in D:\AppServ\www\btm\index.php on line 157
รายวิชาอัพโหลดเอกสารล่าสุด... ดาวน์โหลด
เอกสารประกอบการสอน (ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก) 70%
เอกสารประกอบการสอน (ภาควิชาภาษาตะวันตกและภาษาศาสตร์) 35%
เอกสารประกอบการสอน (ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา) 77%
เอกสารประกอบการสอน (ภาควิชาประวัติศาสตร์) 95%
เอกสารประกอบการสอน (ภาควิชาภูมิศาสตร์) 85%
100
จำนวนรายวิชา
Warning: number_format() expects parameter 1 to be double, string given in D:\AppServ\www\btm\index.php on line 242
รายวิชา 
100
จำนวนผู้สอน Table 'pst_data_subject_document_60.tbm_teacher' doesn't exist คน 
100
เอกสารประกอบการสอน 1,070 รายการ 
100
จำนวนภาคการศึกษา Table 'pst_data_subject_document_60.tbm_term' doesn't exist ภาคการศึกษา 

-:: System information ::-

Programming Language “Client” : HTML, CSS3, JavaScript, Ajax, jQuery, Json, XML, Plugin : Bootstrap 3
Programming Language “Server” : PHP (MVC) -- V.5.6.30 & 7.1.1
Database Server : Mysql -- V.5.7.17 | Database Management : PHPmyadmin – V.4.6.6 | Server : 32.4 -- Apache Web Server -- V.2.4.25
Online : 18 April 2017